”Servisi podrške na lokalnom nivou kao mogućnost povećanja stepena samostalnosti osoba sa invaliditetom” - oktobar 2006.god. do jula 2007god.

Projekat je odobrila U.S. Ambasada Podgorica. Projektom je predviđeno razvijanje modela servisa podrške prilagođenog potrebama osoba sa invaliditetom i društvenim resursima u Crnoj Gori i unapređenje procesa decentralizacije u Crnoj Gori. 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže