”Zajedno do boljeg statusa djece i omladine sa teškoćama u razvoju” - 2011 god.

Donator: Komisija Vlade CG za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

U okviru ovog projekta ostvarena je saradnja sa državnim organima, obezbijeđeno funkcionisanje Saveza kroz Skupštinu i Upravni odbor, pružena stručna pomoć lokalnim Udruženjima i obezbijeđen kontinuiran rad Kancelarije Saveza u Podgorici.

Iznos odobrenih sredstava: 24.790,00 eura

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže