U okviru aktivnosti Projekta "Zajedno do jednakosti" koji je Savezu "Naša inicijativa" podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, održali smo završnu Konferenciju u Kolašinu dana 09.12.2023. godine, na temu ,,Zabrana višestruke i višesektorske diskriminacije lica sa invaliditetom’’. Konferenciji su prisustvovali predstavnici/e lokalnih udruženja.

Cilj Konferencije je bio da se prisutni upoznaju sa odredbama antidskriminacionog zakonodavstva i primjerima iz prakse slučajeva diskriminacije OSI i upoznaju sa postignutim rezultatima projekta.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže