U prostorijama Saveza "Naša inicijativa" Podgorica i partnerske NVO "Razvitak" na Cetinju realizuje se projekat "Saradnjom do većeg zapošljenja OSI".

Na projektu je zapošljeno osam lica sa invaliditetom koji su bili na evidenciji Zavoda za zapošljavnje iz: Podgorice i Cetinja od čega je četri lica angažovano na Cetinju, a četri u Podgorici.
U okvriru projekta, a prije stupanja u radni odonos učesnici su prošli obuku na administrativnim poslovima u trajanju od dva mjeseca.


Zapošljeni u projektu rade na pregledavanju informacija na sajtovima Ministarstava, sajtu Skupštine, takodje na polsovima kopiranja, skeniranja i koričenja dokumenata i dokumentacije, i na poslovima dizajna odnosno izrade raznih vrsta notesa. Trenutno se radi na izradi Novogodišnjih čestitki, kalendara i notesa sa Novogodišnjim i Božićnim motivima. Zaposljena lica su veoma zaodovoljna zbog činjenice da su zasnovali radni odnos kao i ambijentom u kojem rade.


Projekat je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru grant sema za 2022 godinu i projektne aktivnosti će trajati do kraja januara 2023 godine..

Ucesnici na projektu

 

IMG 20221201 130333

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže